دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد شهید حاج قاسم سلیمانی
About Product- Version:
   پشتیبان:  03433230111-03433230112-03433230113-03431321650
قابل توجه دانشجویان محترم
کلیه امتحانات یکشنبه مورخ 1400/04/27 به روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 در همان ساعات قبلی انتقال یافت

قابل توجه دانشجویانی که بدهی شهریه و صندوق رفاه دارند

آخرین مهلت پرداخت بدهی  ساعت 24 امروز 1400/04/14می باشد، با توجه به تاخیر در انتقال اطلاعات از آموزشیار به سامانه آزمون لازم است هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود از طریق سامانه آموزشیار اقدام نمائید. مسئولیت عواقب عدم پرداخت در تاریخ تعیین شده با شخص دانشجو می باشد. در صورت پرداخت بعد از تاریخ ذکر شده شماره پیگیری و مبلغ و شماره دانشجویی خود را به آدرس iaukrm301@gmail.com  ارسال نمائید.

اداره کل امور مالی

اطلاعیه مهم

با توجه به بروز اختلال در اینترنت رایتل  در حین آزمون  توصیه می شود که  ازاپراتور غیر از رایتل استفاده نمایید.

                                پشتی
نحوه ورود به سامانه:

دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹:

نام کاربری: شماره دانشجویی + ۱۰۸

رمز عبور   : کد ملی

*دانشجویان ورودی ۹۹:

نام کاربری : شماره دانشجویی بصورت کامل با ۳۹۹

رمز عبور    : کدملی

*دانشجویان اتباع:  نام کاربری و رمز عبور شماره دانشجویی

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید

  • قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.
  • قبل از شروع آزمون نسبت به مشاهده فیلم آموزشی اقدام فرمایید.
  • نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم فعال می گردد.
  • امکان برگشتن به سوال قبل نمی باشد.