دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد شهید حاج قاسم سلیمانی
درباره محصول- نگارش:
   پشتیبانی-03433230112

اطلاعیه مهم

با توجه به بروز اختلال در اینترنت رایتل  در حین آزمون  توصیه می شود که  ازاپراتور غیر از رایتل استفاده نمایید.

                                پشتی
نحوه ورود به سامانه:

دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹:

نام کاربری: شماره دانشجویی + ۱۰۸

رمز عبور   : کد ملی

*دانشجویان ورودی ۹۹:

نام کاربری : شماره دانشجویی بصورت کامل با ۳۹۹

رمز عبور    : کدملی

*دانشجویان اتباع:  نام کاربری و رمز عبور شماره دانشجویی

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید

  • قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.
  • قبل از شروع آزمون نسبت به مشاهده فیلم آموزشی اقدام فرمایید.
  • نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم فعال می گردد.
  • امکان برگشتن به سوال قبل نمی باشد.