دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد شهید حاج قاسم سلیمانی
درباره محصول- نگارش:
             پشتیبان:  03433230110-03433230111-03433230112-03433230113
شروع امتحان اصول حسابداری 1399/12/05  ساعت 10:45
پشتیبانی :   33230110   -   33230111  -   33230112   -33230113  پیش شماره استان کرمان 034
    نحوه ورود به سامانه:

دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹:

نام کاربری: شماره دانشجویی + ۱۰۸

رمز عبور   : کد ملی

*دانشجویان ورودی ۹۹:

نام کاربری : شماره دانشجویی بصورت کامل با ۳۹۹

رمز عبور    : کدملی

*دانشجویان اتباع:  نام کاربری و رمز عبور شماره دانشجویی

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید

  • قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.
  • قبل از شروع آزمون نسبت به مشاهده فیلم آموزشی اقدام فرمایید.
  • نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم فعال می گردد.
  • امکان برگشتن به سوال قبل نمی باشد.