دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
درباره محصول- نگارش:

سامانه امتحانات غیر حضوری 

شماره تلفنهای پشتیبانی 33230110 و 33230111 و 33230112 و 33230113 و پیش شماره 034 میباشد                          

آزمونهای آزمایشی (تستی و تشریحی) هر روز از ساعت 19 الی 23:45 جهت آشنایی با محیط آزمون فعال می باشد. 

در آزمونهای پایان ترم (تستی و تشریحی)  برگشت به سوالات قبلی امکان پذیر نیست

 


دانشجویان محترم قبل از شروع آزمون مجازی توجه به نکات زیر الزامی می باشد

الف: قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.

ب: نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.

ج: قبل از شروع آزمون نسبت به مشاهده فیلم آموزشی اقدام فرمایید.

د: نام کاربری و رمز عبور دانشجویان اتباع هر دو شماره دانشجویی میباشد لطفا پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز از طریق پنل کاربری اقدام فرمایید.

ه:متذکر میشود نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم فعال می گردد.

و: همچنین نام کاربری و رمز عبور در ساعت 19 الی 23:30 جهت امتحان آزمایشی فعال می گردد.

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید.