دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
درباره محصول- نگارش:

پشتیبانی : 33230111 , 33230112 پیش شماره 034

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید

  • قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.
  • نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.
  • قبل از شروع آزمون نسبت به مشاهده فیلم آموزشی اقدام فرمایید.
  • نام کاربری و رمز عبور دانشجویان اتباع هر دو شماره دانشجویی میباشد .لطفا پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز از طریق پنل کاربری اقدام فرمایید.
  • نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم فعال می گردد.
  • همچنین نام کاربری و رمز عبور در ساعت 19 الی 23:30 جهت امتحان آزمایشی فعال می گردد.